Kepriye pamawasmu babagan budi pekerti luhur iku?

Kepriye pamawasmu babagan budi pekerti luhur iku?

Pembahasan

Budi pekerti luhur yaiku tumindak andhedasar niyat, pepinginan utawa kekarepan kang becik, lan ditindakake kanthi lelandhesan kabecikan.

Wong kang duweni budi pekerti luhur bisa njaga tumindak kang becik, tata krama, lan tata susila, ora umuk, sopan, uga andhap asor.

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya