tembang sinom serat wulangreh bahasa jawa

Selamat datang di blog sederhana ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Pada artikel kali ini pelajar.web.id akan membagikan Rangkuman Tembang Sinom Serat Wulangreh Aturan, Watak, Tembung Angel dan Gancaran dalam Bahasa Jawa LENGKAP. 

Untuk kalian yang sedang mencari-cari rangkuman ini, pelajar.web.id sudah membuatkan rangkuman untuk kalian.

Rangkuman ini ditulis dengan Bahasa Jawa yang membahas tentang Pegertian Tembang Sinom Serat Wulangreh, Paugeran atau Pathokan, Tembung-tembung angel, Gancaran Baris dan lainnya. 

Setidaknya dapat membantu kalian untuk mengerjakan tugas serta dapat mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang Tembang Sinom Serat Wedhatama. Nah, tidak usah berlama-lama berikut adalah rangkumannya.


Tembang Sinom Serat Wulangreh

Serat Wulangreh kaanggit utawa kaserat dening Pakubuwana IV (Senapati Ingalaga Sayidin Panataagama Kalifatullah, kang mengku teges “Panglima Perang Pemimpin Agama Utusan Tuhan”).

Tembang Sinom Serat Wulangreh isine yaiku bab dhasar-dhasaring tingkah laku. Watake tembang sinom iki yaiku kalem, prasaja, susah ingkang lumrah. 

Tembang sinom serat Wulangreh iki disasmitani nganggo tembung anom, sinom, taruna, ron kamal, Srinata, logondhang, pangrawit, weni, Anjani putra, mudha, lan sapiturute. Cacahe pada ing tembang sinom serat wulangreh ana 33 pada.

Paugeran Tembang Sinom Serat Wulangreh

    1. Guru Gatra (caching larik saben sapada) : 9 gatra
    2. Guru Wilangan ( cacahing wanda utawa suku kata saben sagatra) : 8, 8, 8, 8 , 7, 8, 6, 8, 12
    3. Guru lagu ( tibaning swara utawa dhong-dhing ing pungkasaning gatra) : a, i, a, i, i, u, a, i, a

Tembung-tembung angel ing Pupuh Sinom pada 1-5

Pada 1

Tembung Angel   Tegese   
   ambege      Watak, sipat   
   kang      Sing, ingkang   
 wus      Wis, sampun   
   utama      Apik, becik   
tan   Ora, tanpa   
   ngendhak      Ngelek-elek, ngremehake   
   gunanging      Kapinteran, kabisan   
   janmi      Wong, manungsa   
   amiguna      Migunani   
   aguna      Kabisan, kapinteran   
   sasolahe      Sakabehe tumindak   
   den      Supaya, di   
   alingi      ditutupi   
   dinokok      Didekek, didelehake   
   ngayun      ngarep   
   pamrihe      Supaya   
   Den inaa      Dielek-elek   
   Aja na      Aja ana   
   ngarani      Nyebut   
   bangkit      Pinter, isa   
   sukalila      Seneng, suka bungah   
   Sapadha-padha      Sakabehe    

Pada 2

   Tembung Angel      Tegese   
   ingsun      Aku, kula   
   tan      Ora   
   mangakana      Kaya kuwi, mangkono   
   balilu      bodho   
   sun      Aku   
   alingi      Ditutupi   
   sun alingi      daktutupi   
   Kabisan      Kapinteran   
   Sun dekek      Dakdekek   
   ngarso      Ngarep   
   menek      Menawa   
   denarani      Diarani   
   sujanmi      Manungsa   
   batiningsun      batinku   
   cubluk      Bodho   
   Njroning       Njerone   
   tyas      Ati, kalbu   
   lumaku      Laku    
   mingaran      Diarani    
   wasis      Pinter    
   pradene      Paradene, supaya   
   Sugih carita      Sugih omong, sugih ngilmu   

Pada 3

   Tembung Angel      Tegese   
   tur      Lan maneh   
   duk      Nalika   
maksih   Isih   
   bocah      Cilik   
   amituturi      Sing ngandhani, sing ngajari   
   lakuning      Tumindake   
   Kuna-kuna      Jaman biyen   
   lelabetan      Tumindak   
   becik      Apik   
   miwah      lan   
   Carita ugi      Carita maneh   
   Kang kajaba      Kang kecuali   
   Saking ngebuk      Saka dolan (omongan ora ngenah)   
   aran      Jeneng   
   kojah      Omongan sing ngaya wara   
   suprandining      Senajan, supaya, kecuali   
   teka      tibake   
   nora      Ora   
   nana      Ana   
   undhaking      Tambahing   
   kabisan      Kapinteran    

Pada 4

  Tembung Angel     Tegese   
  carita     Cerita   
  nggoningsun     Nggonku   
  nular     Saka wong liya   
  momong     Ndidik, mbimbing   
  dhingin     Dhisik   
  Sugih carita     Akeh ilmune   
  Sun rungokken     Dakrungoake   
  Rina     Awan, siyang   
  wengi     Bengi   
  Rina wengi     Awan bengi   
  samengko     Saiki   
  Maksih eling     Isih kelingan   
  sawise     Sabubare   
  diwasaningsun     Aku dewasa   
  wulang     Piwulang, pitutur   
  mituturi     Ngandhani   
  Ing pratingkah     Ing tumindak   
  Raharja      Slamet, becik   

Pada 5

   Tembung Angel      Tegese   
   carita      Cerita   
   nggoningsun      Nggonku   
   nular      Saka wong liya   
   momong      Ndidik, mbimbing   
   dhingin      Dhisik   
   Sugih carita      Akeh ilmune   
   Sun rungokken      Dakrungoake   
   Rina      Awan, siyang   
   wengi      Bengi   
   Rina wengi      Awan bengi   
   samengko      Saiki   
   Maksih eling      Isih kelingan   
   sawise      Sabubare   
   diwasaningsun      Aku dewasa   
   wulang      Piwulang, pitutur   
   mituturi      Ngandhani   
   Ing pratingkah      Ing tumindak   
   Raharja       Slamet, becik   Gancaran pupuh Sinom Serat Wulangreh pada 1-5


Pada 1

   Gatra      Gancaran Baris   
   Ambege kang wus utama      Watak kang wis becik   
   Tan ngendhak gunaning janmi      Ora ngremehake kapinterane wong liya   
   Amiguna ing aguna      Migunani ing kapinterane   
   Sasolahe kudu bathi      Sakabehe tumindak kudu nguntungake   
   Pintere den alingi      Pintere ditutupi   
   Bodhone dinokok ngayun      Bodhone didokok ngarep   
   Pamrihe den inaa      Supaya dielek-elek   
   Aja na ngarani bangkit      Aja ana sing ngarani pinter   
   Suka lila den ina sapadha-padha       Seneng dielek-elek marang liyane   

Pada 2

   Gatra      Gancaran Baris   
Ingsun uga tan mangkana   Aku uga ora kaya kuwi   
Balilu kang sun alingi      Bodho kang daktutupi   
Kabisan sundekek ngarsa      Kapinteran dakdekek ngarep   
Isin menek denarani   Isin menawa diarani   
   Balilu ing sujanmi      Bodho dening wong liya   
   Nanging batiningsun cubluk      Ananging batinku bodho (asline bodho)   
   Parandene jroning tyas      Jane njroning ati   
   Lumaku ingaran wasis      Pengin diarani pinter   
   Tanpa ngrasa prandene sugih carita      Tanpa ngrasa supaya sugih ngilmu   

Pada 3

   Gatra      Gancaran Baris   
   Tur duk ingsun maksih bocah      Lan maneh nalika aku isih cilik   
   Akeh kang amituturi      Akeh sing ngandhani   
   Lakuning wong kuna-kuna      Tumindake wong jaman biyen   
   Lalabetan ingkang becik      Tumindak kang apik   
   Miwah carita ugi      Lan carita maneh   
   Kang kajaba saking ngebuk      Kang kajaba omongan sing ora ngenah   
   Iku kang aran kojah      Iku sing diarani omongan kang ngaya wara   
   Suprandene ingsun iki      Senajan aku iki    
   Teka nora nana undhaking kabisan      Tibakke ora ana tambahing kapinteran   

Pada 4

   Gatra      Gancaran Baris   
   Tur duk ingsun maksih bocah      Lan maneh nalika aku isih cilik   
   Akeh kang amituturi      Akeh sing ngandhani   
   Lakuning wong kuna-kuna      Tumindake wong jaman biyen   
   Lalabetan ingkang becik      Tumindak kang apik   
   Miwah carita ugi      Lan carita maneh   
   Kang kajaba saking ngebuk      Kang kajaba omongan sing ora ngenah   
   Iku kang aran kojah      Iku sing diarani omongan kang ngaya wara   
   Suprandene ingsun iki      Senajan aku iki    
   Teka nora nana undhaking kabisan      Tibakke ora ana tambahing kapinteran   

Pada 5

   Gatra      Gancaran Baris   
   Nanging padha ngestokena      Ananging kabeh tindakna   
   Pitutur kang muni tulis      Piwulang sing diucapke ditulis   
   Yen sira nedya raharja      Yen kowe pengin slamet   
   Anggonen pitutur iki      Nggonen piwulang iki   
   Nggoningsun ngeling-eling      Nggonku eling-elingen    
   Pitutur wong sepuh-sepuh      Piwulang wong tuwa-tuwa    
   Muga padha bisaa      Muga-muga kabeh bisaa    
   Anganggo pitutur becik      Nganggo piwulang kang becik   
   Ambrekati wuruke wong   tuwa-tuwa      Berkahe piwulange wong tuwa-tuwa   

Tembang Sinom Serat Wulangreh ana 33 pada utawa bait


Pada 1

Ambege kang wus utama,

tan ngendhak gunaning janmi,

amiguna ing aguna,

sasolahe kudu bathi,

pintere denalingi,

bodhone dinokok ngayun,

pamrihe den inaa,

aja na ngarani bangkit, 

suka lila denina sapadha-padha.

Pada 2

Ingsun uga tan mangkana,

balilu kang sun alingi,

kabisan sundekek ngarsa,

isin menek denarani,

balilu ing sujanmi,

nanging batiningsun cubluk,

parandene jroning tyas,

lumaku ingaran wasis,

tanpa ngrasa prandene sugih carita.

Pada 3

Tur duk ingsun maksih bocah,

akeh kang amituturi,

lakuning wong kuna-kuna,

lalabetan ingkang becik,

miwah carita ugi,

kang kajaba saking ngebuk,

iku kang aran kojah,

suprandene ingsun iki,

teka nora nana undhaking kabisan.

Pada 4

Carita nggoningsun nular,

wong tuwa kang momong dhingin,

akeh kang sugih carita,

sun rungokken rina wengi,

samengko maksih eling,

sawise diwasaningsun,

bapak kang paring wulang,

miwah ibu mituturi,

tata-krama ing pratingkah kang raharja.

Pada 5

Nanging padha ngestokena,

pitutur kang muni tulis,

yen sira nedya raharja,

anggonen pitutur iki,

nggoningsun ngeling-eling,

pitutur wong sepuh-sepuh,

muga padha bisaa,

anganggo pitutur becik,

ambrekati wuruke wong tuwa-tuwa.

Pada 6

Lan aja na lali padha,

mring luluhur ingkang dhingin,

satindake denkawruhan,

angurangi dhahar guling,

nggone ambanting dhiri,

amasuh sariranipun,

temune kang sinedya,

mungguh wong nedya ing Widhi,

lamun temen lawas enggale tinekan.

Pada 7

Pangeran kang sipat murah,

njurungi kajating dasih,

ingkang temen tinemenan,

pan iku ujaring dalil,

nyatane ana uga,

iya Ki Ageng ing Tarub,

wiwitane nenedha,

tan pedhot tumekeng siwi,

wayah buyut canggah warenge kang tampa.

Pada 8

Panembahan Senapatya,

kang jumeneng ing matawis,

iku kapareng lan mangsa,

dhawuh nugrahaning Widhi,

saturune lestari,

saking brekating luluhur,

mrih tulusing nugraha,

dhateng ingkang kari-kari,

wajib uga anirua lakunira.

Pada 9

Mring luhur ing kuna-kuna,

enggone ambanting dhiri,

iya sakuwasanira,

sakuwate anglakoni,

nyegah turu sathithik,

sarta nyuda dhaharipun,

pirabara bisaa,

kaya ingkang dhingin-dhingin,

atirua sapratelon saprapatan.

Pada 10

Ana ta silih bebasan,

padha sinaua ugi,

lara sajroning kapenak,

suka sajroning prihatin,

lawan ingkang prihatin,

mapan suka ing jronipun,

iku den sinaua,

lan mati sajroning urip,

ing wong kuna pan mangkono kang dengulang.

Pada 11

Pamoring Gusti kawula,

pan iku ingkang sayekti,

dadine sotya ludira,

iku den waspada ugi,

gampangane ta kaki,

tembaga lawan mas iku,

linebur ing dahana,

lulur amor dadi siji,

mari nama kencana miwah tembaga.

Pada 12

Ingaranana kencana

pan wus kamoran tembagi,

ingaranana tembaga,

wus kamoran kencana di,

milila dipun wastani,

mapan suwasa puniku,

pamore mas tembaga,

pramila namane salin,

lan rupane sayekti puniku beda.

Pada 13

Cahya abang tuntung jenar,

punika suwasa murni,

kalamun gawe suwasa,

tembagane nora becik,

pambesote tan resik,

utawa nom emasipun,

iku dipunpandhinga,

sorote mesthi tan sami,

pan suwasa bubul arane punika.

Pada 14

Yen arsa karya suwasa,

darapon dadine becik,

amilihana tembaga,

oleha tembaga prusi,

binesot ingkang resik,

sarta mase ingkang sepuh,

resik tan kawoworan,

dhasar sari pasthi dadi,

iku kena ingaran suwasa mulya.

Pada 15

Puniku mapan upama,

tepane badan puniki,

lamun arsa ngawruhana,

pamore kawula Gusti,

sayekti kudu resik,

aja katempelan nepsu,

luwamah lan amarah,

sarta suci lair batin,

dadi mene sarira bisaa tunggal.

Pada 16

Lamun ora mangkonoa,

sayektine nora dadi,

mungguh ngelmu ingkang nyata,

nora kena den sasabi,

ewuh gampang sayekti,

puniku wong dhuwe kawruh,

gampang yen winicara,

angel yen durung marengi,

ing wektune binuka jroning wardaya.

Pada 17

Nanging ta sabarang karya,

kang kinira dadi becik,

pantes den talatenana,

lawas-lawas mbok pinanggih,

den mantep jroning ati,

ngimanken tuduhing guru,

aja uga bosenan,

kalamun arsa utami,

mapan ana dalile kang wus kalakyan.

Pada 18

Para luluhur sadaya,

nggone nenedha mring Widhi,

bisaa mbaboni praja,

dadi ugering rat Jawi,

saking talaten ugi,

enggone katiban wahyu,

ing mula mulanira,

lakuning luluhur dhingin,

andhap asor enggone anamur lampah.

Pada 19

Tapane nganggo alingan,

pan sami alaku tani,

iku kang kinarya sasab,

pamrihe aja katawis,

ujub riya lan kibir,

sumungah ing siningkur,

lan endi kang kanggonan,

wahyuning karaton Jawi,

tinempelan anggenipun kumawula.

Pada 20

Puniku laku utama,

tumindak sarta kekelir,

nora ngatingalken lampah,

wadine kang den alingi,

panedyane ing batin,

pan jero pangarahipun,

asore ngelmu rasa,

prayogane tiniru ugi,

anak putu aja na tininggal lanjaran.

Pada 21

Lawan ana kang wasiyat,

prasapa kang dhingin-dhingin,

wajib padha kawruhana,

mring anak putu kang kari,

lan aja na kang lali,

anerak wewaleripun,

marang luluhur padha,

kang minulyakken ing Widhi,

muga-muga mupangatana kang darah.

Pada 22

Wiwitan kang aprasapa,

Ki Ageng ing Tarub weling,

ing satedhak turunira,

tan rinilan nganggo keris,

miwah waos tan keni,

kang awak waja puniku,

lembu tan kena dhahar,

daginge lan ora keni,

angingua marang Wandhan tan kena.

Pada 23

Dene Ki Ageng Sesela,

prasapane ora keni,

ing satedhak turunira,

nyamping cindhe den waleri,

kalawan nora keni,

ing ngarepan nandur waluh,

wohe tan kena mangan,

Panembahan Senapati,

ing ngalaga punika ingkang prasapa.

Pada 24

Ing satedhak turunira,

mapan nora den lilani,

nitih kuda ules napas,

lan malih dipunwaleri,

nitih turangga ugi,

kang kokoncen surinipun,

dhahar ngungkurken lawang,

ing wuri tan na nunggoni,

dipunemut aja na nerak prasapa.

Pada 25

Jeng Sultan Agung Mataram,

prasapane nora keni,

mring tedhake yen nitiha,

jaran bendana yen jurit,

nanggo waos tan keni,

kang landheyan kayu wergu,

lan tan ingaken darah,

yen tan bisa tembang Kawi,

pan prayoga satedhak sinaua.

Pada 26

Jeng Sunan Pakubuwana,

Kang jumeneng ing Samawis,

kondur madeg Kartasura,

prasapanipun tan keni,

nenggih kalamun nitih,

dipangga saturunipun,

Sunan Prabu Mangkurat,

waler mring saturuneki,

tan linilan ngujung astana ing Betah.

Pada 27

Lawan tan kena nganggoa,

dhuwung sarungan tan mawi,

kandelan yen nitih kuda,

kabeh aja ana kang lali,

lan aja na nggagampil,

puniku prasapanipun,

nenggih Jeng Susuhanan,

Pakubuwana ping kalih,

mring satedhak turunira linarangan.

Pada 28

Mangan apyun nora kena,

sineret tan den lilani,

ing untal pan linarangan,

sapa kang wani nglakoni,

narajang waler iki,

yen nganti kalebon apyun,

pan kena ing prasapa,

jinabakken tedhakneki,

Jeng Susuhanan ingkang sumare Nglaweyan.

Pada 29

Prasapa Jeng Susuhunan,

Pakubuwana kaping tri,

mring satedhak turunira,

mapan datan den lilani,

agawe andel ugi,

wong kang seje jinisipun,

puniku linarangan,

anak putu wuri-wuri,

aja na kang wani nrajang prasapa.

Pada 30

Wonten waler kaliwatan,

saking luluhur kang dhingin,

linarangan angambaha,

wana Krendhawahaneki,

dene kang amaleri,

sang Dananjaya ing dangu,

lan malih winaleran,

kabeh tedhake Matawis,

yen dolana ing awana Rami tan kena.

Pada 31

Dene sisirikanira,

yen tedhak ing Demak ugi,

anganggo wulung tan kena,

lawan ta kang nyirik malih,

bebed lonthan tan kena,

kalamun tedhak Madiyun,

lan payung dhandhan abang,

tedhak Madura tan keni,

nganggo poleng lan bathikan parang-rusak.

Pada 32

Tedhaking Kudus tan kena,

adhahara daging sapi,

tedhaking Sumenep ika,

nora kena ajang piring,

watu pan datan keni,

dhahar kidang dagingipun,

mapan ta linarangan,

godhong palasa kinardi,

ajang mangan pan puniku nora kena.

Pada 33

Kabeh anak putu padha,

eling-elingen ywa lali,

prasapa kang kuna-kuna,

walering luluhur dhingin,

estokna ing jro ngati,

aja nganti nemu dudu,

kalamun wani nerak,

pasthi tan manggih basuki,

Sinom Salin Girisa ingkang atampa.

Cukup sekian yang pelajar.web.id bagikan mengenai Rangkuman Tembang Sinom Serat Wulangreh Aturan, Watak, Tembung Angel dan Gancaran dalam Bahasa Jawa LENGKAP tentunya sudah pelajar.web.id rangkum dari berbagai sumber terpercaya.

Semoga dari rangkuman Tembang Sinom Serat Wulangreh ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sukses selalu untuk kalian semua.


0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya